Naujas Nemokamas Bonusai search icon Paieška Meniu

Pokerio taisyklės

Pokeris – vienas populiariausių azartinių žaidimų visame pasaulyje, tiek realiame, tiek virtualiame. Pokerio taisyklės yra ganėtinai paprastos, tačiau jei bandysite šį žaidimą pirmą kartą savo gyvenime, siūlau perskaityti šį straipsnį ir galbūt net šį bei tą pasižymėti, kadangi iš pradžių informacijos gali pasirodyti ir kiek daugokai. Tačiau, kai perkasite ir įsidėmėsite visas taisykles – lengvai tapsite šio žaidimo asais.

Taigi, pagrindinė pokerio taisyklė – turėti geriausią kortų kombinaciją iš visų žaidėjų paskutiniajame statymų raunde arba sugebėti blefuoti, t. y. apsimesti, kad turite geriausią kortų kombinaciją ir tuo įtikinti visus kitus žaidėjus, kad jie pasiduotų.

Dalintojas išdalina po dvi kortas kiekvienam žaidėjui. Tuomet žaidėjai nusprendžia statyti ar ne. Po statymo, kiti žaidėjai sprendžia, ar statyti tokią pačią sumą (Call), ar apsiduoti (Fold) ar pakelti statymo sumą (Raise). „Flop“ terminu vadinamas trijų kortų atvertimas ant stalo, kai kuriuose pokerio žaidimuose tai gali būti vadinama „River“ arba „Turn“. „Big blind“ ir „Small blind“ yra nedidelės sumos, kurias du žaidėjai iš dalintojo kairės turi privalomai statyti dar prieš pamatant savo kortas. Terminas „Ante“ reiškia, kad visi žaidėjai priverstinai privalo statyti tam tikrą sumą dar prieš prasidedant žaidimui. Skaityti daugiau

Jūs išmokote pokerio taisyklių pagrindus – pasiruoškite žaisti internete

Pokerio rankos

Lietuviškai šis terminas, ko gero, skamba keistokai, na, o įprastai pokerio žaidėjai tai vadina Poker hands. Pokerio ranką sudaro 5 kortos, kurios patenka į tam tikras kategorijas, kurias aptariu žemiau. Taip pat svarbu paminėti, kad net jei ir skiriasi jūsų žaidžiamo pokerio rūšis, o su ja ir pokerio taisyklės ar pokerio kombinacijos – jose visose galioja tos pačios rankų reikšmės.

Royal Flush: 5 iš eilės einančios to pačio ženklo kortos, pradedant nuo tūzo.

Straight Flush: 5 iš eilės einančios to pačio ženklo kortos, tačiau nesvarbu nuo kurios kortos prasideda eiliškumas

Full house: 3 vienodos kortos ir 2 kitos vertės vienodos kortos, pavyzdžiui, trys damos ir dvi dviakės

Straight: 5 iš eilės einančios skirtingų ženklų kortos, pavyzdžiui, vynų septynakė, širdžių šešiakė, širdžių penkiaakė, būgnų keturakė ir kryžių triakė

Two Pair: 2 poros po dvi vienodas kortas, pavyzdžiui, dvi dviakės ir dvi damos

A Pair: 2 vienodos kortos, pavyzdžiui, dvi karalienės

High Card: laiminti ranka, turinti didžiausią kortų taškų skaičių. Jei keletas žaidėjų turi didžiausią kortų reikšmę, įsikiša „kicker“, kuris ir nusprendžia, kas laimi. Jei sprendimas nepriimamas, žaidėjai pasidalina prizinį fondą.

Bendros pokerio taisyklės

Pokerį žaisti smagu ir paprasta. Pokerio žaidimo taisyklės pradžioje gali atrodyti sudėtingos, bet išbandžius žaidimą, jas galima greitai perprasti. Aš pereisiu per visas pagrindines taisykles ir jas aptarsiu.

Pokerio žaidimui reikia dalintojo ir mažiausiai dviejų žaidėjų, iš viso žaisti gali daugiau nei 10 žaidėjų. Konkrečios pokerio taisyklės priklauso nuo to, kokia versiją žaidžiate. Kaip žaisti pokerį ir kaip vyksta daugumos žaidimų raundai rasite čia:

 1. Žaidimas prasideda, kai žaidėjai atlieka privalomus statymus (ante)
 2. Žaidėjai atlieka statymus pagal tai, kokią vertę mato savo rankoje
 3. Veiksmas vyksta pagal laikrodžio rodyklę ir kiekvienas žaidėjas privalo atlikti statymą, padidinti statymą arba išsimesti kortas.
 4. Žaidėjas, kuris atlieka statymą, kuri pakėlė prieš tai ėjęs žaidėjas, gali ir padidinti statymą
 5. Žaidėjas, kuris išsimeta kortas, praranda savo priverstinį statymą ir nebežaidžia, kol nebus iš naujo išdalintos kortos
 6. Raundas pasibaigia, kai visi žaidėjai atliko statymus arba išsimetė kortas
 7. Jeigu iki žaidimo pabaigos liko daugiau nei vienas žaidėjas, atverčiamos kortos ir renkamas laimėtojas pagal stipriausią ranką


poker online

Trys stipriausios pokerio rankos

Pokerio žaidimas sukasi aplink rankų stiprumą, todėl čia trumpai aptarsiu tris stipriausias pokerio rankas.

 1. Royal flush – Tai pati stipriausia pokerio ranka, kurią sudaro tūzas, karalius, dama, bartukas ir dešimtukas, visos šios kortos privalo būti ir vieno simbolio, pavyzdžiui, širdys.
 2. Straight flush – Tai antra pagal stiprumą pokerio ranka, kurią sudaro penkios iš eilės einančios kortos ir visos to paties simbolio. Pavyzdžiui – dama, bartukas, dešimt, devyni, aštuoni ir visos jos yra su širdžių simboliu.
 3. Four of a Kind – Tai yra trečia pagal stipruma ranka, kurią sudaro keturios vienodos kortos. Nesvarbu ar tai keturi tūzai, ar keturi dvejetai, keturios vienodos kortos sudaro šią pokerio ranką.

Priverstiniai statymai

Kiekvieną kartą prieš išdalinant kortas, du žaidėjai privalo atlikti priverstinius statymus. Tai yra mažasis ir didysis priverstinis statymas. Mažasis statymas yra pusė didžiojo statymo ir žaidėjas norėdamas tęsti žaidimą turės atlikti kitą pusę statymo. Mažasis ir didysis priverstinis statymas po kiekvieno raundo sukasi ratu ir persiduoda kitiems žaidėjams.

poker rules

Žaidimas su limitais ir be limitų

Pokeryje ne tik skirtingos versijos turi savo taisykles, bet ir kiekvienos versijos stalas, prie kurio žaidžia žaidėjai, gali turėti savo taisykles ir viena iš jų yra limitai. Kai kuriuose žaidimo staluose yra limitai, tai reiškia, kad negalėsite savo statymo didinti tiek, kiek norėsite, jūs turėsite laikytis nustatytų limitų. Tuo tarpu žaidžiant be limitų, jūs savo statymus galėsite didinti tiek, kiek norėsite patys. Žaidžiant pokerį su limitais, žaidimas tampa labiau apylygis.

Banko limitas

Yra ir tokių žaidimo versijų, kuriose yra banko limitas. Tai reiškia, kad jūsų statymo dydis negali būti toks, kokio jūs norite. Maksimalus statymo dydis yra apskaičiuojamas pagal formulę, kuri parodo, kiek daugiausiai galite statyti. Šioje versijoje žaidėjai negali leisti sau per daug ir taip yra kontroliuojamas žaidimas, kad visi turėtų lygias galimybes.

Fiksuoti limitai

Žaidžiant pokerį su fiksuotais limitais viskas yra daug paprasčiau. Jeigu versijoje, kur yra banko limitai, maksimalus statymas kiekvieną raundą gali keistis, tai šioje versijoje visi limitai yra tokie patys. Šių limitų negalima viršyti ir žaisti yra daug paprasčiau, kai dar prieš pradedami žaisti jūs matote, kokie yra nustatyti žaidimo limitai. Tokie limitai leidžia išlaikyti konkurencingą žaidimą.

Veiksmai

Išdalinus kortas arba atvertus naują kortą ant stalo kiekvienas žaidėjas privalo atlikti veiksmą. Iš viso yra penki veiksmai, kuriuos žaidėjas gali atlikti žaisdamas pokerį. Šie veiksmai nulems tai, kaip toliau klostysis jūsų pokerio raundas. Čia trumpai aptarsiu kiekvieną iš šių veiksmų.

 • Check – tai veiksmas, kurio metu nieko nedarote – neatliekate statymo ir neišsimetate kortų, o tiesiog perleidžiate ėjimą kitam žaidėjui. Jeigu kuris nors žaidėjas atliks statymą, jūs tame pačiame raunde turėsite atlikti kitą veiksmą. Check daryti negalima tada, kai kitas žaidėjas jau yra atlikęs statymą.
 • Fold – tai yra kortų išsimetimas. Išsimesti kortas galite bet kada savo ėjimo metu. Nesvarbu ar kitas žaidėjas atliko statymą ar ne, jeigu norite, visada galite nutraukti savo žaidimą.
 • Bet – tai yra statymo atlikimas. Statymą atlikti galite bet kada savo ėjimo metu. Į jūsų atliktą statymą turės reaguoti kiti žaidėjai, jeigu jūsų statymo suma bus padidinta kito žaidėjo, jūs galėsite vėl statyti norimą sumą.
 • Raise – tai veiksmas, kurio metu didinate statymo sumą. Pavyzdžiui, žaidėjas prieš jus pakėlė statymą ir jums dabar reikia sutikti su statymo suma arba ją padidinti. Raise reiškia, kad jūs didinate statymą ir jį turės atsakyti kiti žaidėjai.
 • Call – tai veiksmas, kurio metu jūs priimate padidintą statymo sumą, atliekate statymą tokio pačio dydžio ir jeigu kitas žaidėjas neatlieka Raise veiksmo, yra dalinamos naujos kortos, o jeigu tai paskutinis raundas – atverčiamos kortos ir nusprendžiamas laimėtojas.

Statymų raundai

Žaidėjai atlikti statymus pokerio žaidime gali prieš kiekvieną kortų išdalinimą. Kortų dalinimas yra tas laikas, kai žaidėjai atlikinėja statymus ir, kol visi žaidėjai neišsimes kortų arba neatliks vienodų statymų, tol bus neišdalinamos kortos. Kai visi žaidėjai užbaigs savo veiksmus, bus dalinamos kortos ir prasidės naujas statymų raundas.

 1. Preflop –tai pats pirmasis statymų raundas, kurio metu žaidėjai gali atlikti statymus. Tai raundas dar prieš išdalinant kortas ir šiuo metu žaidėjai mato tik savo rankoje esančias kortas.
 2. Flop – tai antras ir galima sakyti, pagrindinis statymų raundas, kadangi čia žaidėjai pamato pirmas tris ant stalo atverstas kortas ir dalis žaidėjų išsimeta kortas, o kiti atlieka pagrindinius statymus.
 3. Turn – tai priešpaskutinis statymų raundas, kai ant stalo yra atverčiama dar viena korta. Kai kurie žaidėjai šiuo metu jau turi surinkę kombinaciją ir gali jaustis tvirtai, kai kurie laukia paskutinės kortos.
 4. River – tai paskutinis raundas, kurio metu yra atverčiama paskutinė korta ir žaidėjai pilnai pamato ar jiems pavyko surinkti sėkmingą pokerio kombinaciją ar ne.Tai paskutinė galimybė, kai galima atlikti statymus ir tada yra išrenkamas laimėtojas.

Stalo statymas

Tai yra dar viena pokerio taisyklė, kuri naudojama tam tikrose žaidimo versijose. Ši taisyklė reiškia, kad žaidėjas negali atlikti didesnio statymo nei turėjo pinigų prieš išdalinant kortas. Tai reiškia, kad žaidėjas turi žaisti su tais pinigais, kuriuos turi šiuo metu ir negali jų pasipildyti ar prisidėti.

 

Skirtingi pokerio žaidimai: kokios pokerio taisyklės galioja?

Galbūt jau esate bandę žaisti Texas Holde’em, o galbūt dar ne. Noriu pristatyti ir trumpai papasaoti apie pačius populiariauius ir dažniausiai žaidžiamus pokerio žaidimus visame pasaulyje. Tikiu, kad tai kas tinka ir patinka vienam žaidėjui, nebūtinai bus taip artima ir kitam, tad išbandyti įvairovę ir atrasti tai, kas jums labiausiai tinkama, yra tiesiog privaloma.

Texas Hold ’Em Pokerio taisyklės

Tai bene populiariausias pokerio žaidimas visame pasaulyje. Žaidimas vyksta ratu pagal laikrodžio rodyklę – dalintojas išdalina po dvi kortas kiekvienam žaidėjui ir jų tikslas sudaryti geriausią įmanomą kombinaciją. Penkios kortos yra atverčiamos ant stalo, tad kiekvienas žaidėjas gali sudaryti geriausią kombinaciją iš septynių kortų.

Omaha Hi/Lo Pokerio taisyklės

Jei perpratote Texas hold’em taisykles, galite pereiti prie sunkesnės artilerijos – Omaha. Šio žaidimo metu žaidėjai gauna po keturias kortas, tačiau gali panaudoti tik dvi kortas iš savo turimos rankos. Ant stalo būna atverčiamos taip pat penkios kortos.

Omaha High yra panašus į Texas Hold’em, kai žaidėjai tikisi laimėti turėdami geriausias kortas. Omaha Low metu prizinis fondas dalinamas žaidėjui, turinčiam geriausią ranką ir žaidėjui, turinčiam blogiausią ranką – žemiausių verčių skirtingas kortas – dažniausiai mažesnės vertės nei aštuoni.

Five Card Stud Pokerio taisyklės

Penkių kortų pokeris yra vienas iš klasikinių pokerio žaidimų. Galima sakyti, kad Texas hold’em pokeris būtent ir kilo iš šio žaidimo atmainos. Žaidėjams yra išdalinama po vieną užverstą kortą ir antrą atverstą kortą. Po statymų raundo, likusios trys kortos yra išdalinamos po statymų po vieną. Tokiu būdu, priziniame fonde gali susidaryti nemenka laimėjimų suma. Be abejo, jei žaidėjas prieš jus didina statymą, jūs turite jo padidintą statymą patvirtinti savo tokios pačios vertės statymu arba dar didinti statymą, kad galėtumėte ir toliau žaisti. Žaidėjas, kuris turi matomą geriausią ranką, pradeda statymų raundą.

Five Card Draw Pokerio taisyklės

Five Card draw, dar vadinamas Cantrell draw, yra pokerio tipas, kuris laikomas, ko gero, pačiu paprasčiausiu pokerio žaidimu. Dažniausiai tai – ta versija, kurią išmoksta žaisti pradedantieji. Kiekvienas žaidėjas gauna po 5 užverstas kortas, po vieną kortą raundo metu. Tikslas – surinkti geriausią įmanomą kombinaciją.

Pokerio trumpas žodynėlis

Action: veiksmas įvardijamas, kai ateina dalyvio eilė žaisti arba atlikti statymą.
Action card: nurodo vieną bendrą kortą, kuri sukuria puikų aktyvumą, nes korta yra palanki keliems skirtingiems dalyviams.
Advertising: kai dalyvis sąmoningai žaidžia naudodamas tam tikrą žaidimo stilių, kad galėtų supainioti ir suklaidinti.
All in: kai žaidėjas viską užstato.
Ante: Priverstinis statymas, kuris daromas prieš raundo pradžią.

Bank: žaidėjas, kuris yra atsakingas už žetonų dalinimą.
Bankroll: visa suma, kurią dalyvis gali naudoti žaisdamas.
Big blind: didžiausias iš dviejų priverstinių statymų, pavyzdžiui, Texas Hold’Em.
Bleed: jei žaidėjas praranda daug žetonų dėl savo blogo žaidimo.
Bluff : jei žaidėjas stato didelę sumą su bloga ranka, kad supainiotų varžovą ir pasinaudotų pranašumu.

Call: statymo suderinimas arba padidinimas.
Cap: limitas, kiek kartų galima padidinti statymą raunde.
Chase: pasirenkate likti raunde, nors ir turite blogą ranką, nes turite didelę sumą statymų fonde.
Check: statymo galimybės perdavimas.
Continuation bet: atlikti statymą po žaidėjo, kuris pirmavo statymų atžvilgiu.

Dead hand: ranka, kuri buvo atmesta dėl klaidos.
Dealer: asmuo, kuris dalina kortas. Priklausomai nuo konteksto, asmuo gali dirbti kazino arba būti pasyvus žaidėjas.
Deuce: dvejetų pora.
Donkey: žaidėjas, kuris akivaizdžiai yra silpnesnis už kitus žaidėjus. Toks žaidėjas dar vadinamas “fish”.
Drop: ta pati reikšmė, kaip “fold”.

Flash: reiškia, kad korta buvo atsitiktinai parodyta vienam ar daugiau žaidėjų, todėl ji turi būti parodyta visiems žaidėjams, prieš ją išmetant.
Float: statymas, ketinant vėliau blefuoti.
Fold: rankos išmetimas ir priverstinio statymo praradimas bei galimybė konkuruoti dėl prizinio fondo.
Fouled hand: ranka, kuri yra atmesta dėl pažeidimo.
Full ring: pokerio žaidimas, kuriame žaidžia 6 ar daugiau žaidėjų, dažniausiai 9-11 žaidėjų.

Heads up poker: žaidimas, kuriama žaidžia 1 prieš 1.
H.O.R.S.E.: turnyras, kuriame yra 5 skirtingų tipų pokerio žaidimai su skirtingomis taisyklėmis.

Pat: baigta ranka, kuriai nereikia kortų nuo stalo.
Poker face: veido išraiška ir kūno kalba, kuri neišduoda, kokia yra žaidėjų padėtis.
Pot: Žaidėjų statymų suma.
Push: statymas „All-in“.

Raccoon: blogas/nepatyręs žaidėjas.
Rake: kazino mokestis, kurį moka žaidėjai, kurie varžosi turnyre.
Rakeback: grąžinta suma dalyviui, sumokėjusiam mokestį už turnyrą. Dažnai apmokama trečiosios šalies, kuri turi finansinių interesų dėl dalyvio.
River: išraiška, kai dalintojas atiduoda paskutinę kortą raunde. Vėliau įvyksta paskutinis statymo raundas ir, jei reikia, kortos atverčiamos.
Rock: žaidėjas, turintis labai griežtą požiūrį į žaidimą. Jis arba ji žaidžia tik su geriausia ranka.
Royal cards: karališkomis kortomis vadinamos kortos su paveikslėliais.

Satellite tournament: turnyrai, kuriuose pirmoji vieta yra bilietas į kitus didžiuosius turnyrus.
Scoop: „scoop“ reiškia, kad Hi/Lo pokerio žaidimuose galima laimėti tiek didelę, tiek mažą prizų fondo dalį.
Shoe: nurodo žaidimo kortų kolekciją fiziniuose kazino, kurios yra laikomos plastikiniame inde.
Shorthanded: žaidimas, kuriame žaidžia 6 ar mažiau žaidėjų.
Showdown: jei po paskutinio statymų raundo grįžta daugiau nei vienas žaidėjas. Atidengiamos jų kortos ir laimi geriausia ranka.
Sit and go: stalai/žaidimai, kuriuose tam tikru laikotarpiu galite ateiti ir išeiti kada norite.
Straddle bet: „Straddle“ statymas yra neprivalomas statymas, kuris statomas po aklųjų statymų žaidime.

Tell: pagrindinė užuomina apie žaidėjų tikrąją poziciją.
Tilt: žaidėjas, kuris žaidžia beprotiškai ar neatsargiai.
Toke: patarimai, kuriuos dalintojui duos dalyvis, laimėjęs prizinį fondą.

Under the gun: pagal taisykles, dalyvis, esantis priverstinių statymų kairėje pusėje, nors dalyvis ir yra pirmas.
Up the ante: priverstinių statymų didinimas.

Window card: korta, kuri yra atversta „Stud Poker“.
Walk: kai visi dalyviai pasirenka pasuoti “big blind“.

Dažniausiai užduodami klausimai apie pokerio taisykle

Kuri yra geriausia pokerio versija?

Pokeris turi daugybę skirtingų versijų ir kiekvienas žaidėjas išsirenka tai, kas jam labiausiai patinka. Jeigu žiūrėtume bendrai, Texas Hold‘Em pokerio versija yra viena iš populiariausių versijų, kurią rasite visuose kazino internete. Dauguma pokerio strategijų ir patarimų yra būtent šiai versijai, todėl ją galima vadinti geriausia ir populiariausia.

Kokie yra skirtumai tarp versijos be limitų ir žaidimo su fiksuotais limitais?

Pagrindiniai skirtumai yra tai, kad žaidžiant pokerį su fiksuotais limitais, jūs ar kiti žaidėjai negalės atlikti statymų, kurie yra didesni nei leidžia limitai. Tokiuose žaidimuose yra daugiau lygybės tarp žaidėjų. Žaidžiant pokerį be limitų, jūs bei kiti žaidėjai gali statyti tiek, kiek jie nori ir čia galima laimėti daugiau pinigų.

Kas nutinka, jeigu žaidėjas atlieka didesnį statymą nei aš turiu žetonų?

Jeigu jūs norite atsakyti į jo statymą, galite statyti visus turimus pinigus ir pasibaigus raundui, laimėjimo atveju jūs laimėsite tik savo dalį pinigų. Kad išvengtumėte tokių nesklandumų, rekomenduojama žaisti prie tų pokerio stalų, kuriuose yra limitai.

Vietoj to, kad atlikčiau maksimalų (all-in) statymą ar galiu nusipirkti papildomų žetonų žaidimo metu?

Dažniausiai tokios galimybės nėra, tačiau tarp daugybės skirtingų versijų ir stalų, su skirtingomis taisyklėmis galima rasti, kur toks veiksmas yra galimas. Tad prieš pradedant žaisti, visada persižiūrėkite, kokios yra stalo taisyklės. Ar yra žaidime limitai, ar yra leidimas bet kada pasipildyti sąskaitą.

chatterbox avatar

CasinoBernie – pokeris ir kiti populiariausi žaidimai saugiuose Lietuvos kazino

Jei mėgstate žaisti azartinius žaidimus virtualiuose kazino, drąsiai galime teigti, jog radote geriausią gidą savo lošimų nuotykiams. Mūsų profesionalų komanda nuolatos dirba kazino mylėtojų vardan – CasinoBernie rasite ne tik reguliariai atnaujinamą patikimų virtualių lošimo namų sąrašą, tačiau ir daugybę viliojančių premijų bei kitų išskirtinių kazino pasiūlymų. Dažniausiai jie galioja tik pačių internetinių lošimo namų nurodytiems žaidimams – tad jei jus domina pokeris, būtinai įsitikinkite, kad jus sudominusį bonusą galima pritaikyti būtent jam. Dažniausiai tam, kad galėtumėte pasinaudoti premija, virtualūs kazino reikalauja nurodyto dydžio pradinės įmokos – premijos be depozito pasitaiko ganėtinai retai, tad turėkite tai omenyje.
Pokeris yra sudėtingas, gero taisyklių išmanymo ir pastabumo reikalaujantys kortų žaidimas. Kai kurie istorikai teigia, kad pokerio ištakos siejamos su domino kortų žaidimu, kurį žaidė XX amžiaus Kinijos imperatorius; kiti teigia, jog tai persų kortų žaidimo „As Nas“ palikuonis, datuojamas XVI a. Pokeris Europoje seniau buvo žinomas kaip „Poque“, kuris XVII amžiuje išpopuliarėjo Prancūzijoje. Tai – vienas iš pačių populiariausių azartinių žaidimų ir tiesiogiai dirbančiuose, ir virtualiuose lošimo namuose. Internetiniuose kazino itin mėgstamas tiesiogiai transliuojama pokerio variacija, kitaip žinoma, kaip video pokeris. Visgi, tai retenybė Lietuvoje, tad jei norite išmėginti šį žaidimo variantą, verčiau jo ieškoti užsienio online lošimo namuose. Dauguma kazino svetainių, kuriose yra galimybė žaisti pokerį, taipogi siūlo ir mokymus, skirtus tiek naujokams, tiek pažengusiems žaidėjams. Tad jei esate pradedantysis plačiame ir be galo painiame pokerio pasaulyje, neišsigąskite – jūs nesate toks vienintelis ir išmokti žaisti šį azartišką bei be galo smagų žaidimą galėsite ganėtinai greitai, tam tereikia noro ir motyvacijos.
Žinoma, galite rinktis ir iš gerokai paprastesnių žaidimų. CasinoBernie tikslas yra užtikrinti, kad kiekvienas žaidėjas rastų būtent tai, ko ieško. Kad ir koks azartinis žaidimas domina jus – bingo, Blackjack, bakara, ruletė ar pokeris, garantuojame, jog rasite jų pasiūlą mūsų rekomenduojamuose kazino. CasinoBernie – saugus kampelis lošėjams, besistengiantis užtikrinti, kad jūsų lošimo patirtis būtų maloni ir sklandi!

pixel
Mes naudojame slapukus (įskaitant ir trečiųjų šalių slapukus), kad užtikrinti tinklapio funkcijas, trečiųjų šalių puslapių statistiką bei marketingą. Naudodamiesi tinklapiu, sutinkate, jog rinktume ir naudotume jūsų asmeninius duomenis atrinkimui bei tinkamų reklamų pateikimui. Tęsdami, jūs sutinkate su mūsų slapukų ir privatumo politikomis.